Zajęcia w sali

Przez blisko dwadzieścia lat prowadziliśmy zajęcia usprawniające w specjalnie przystosowanych do ćwiczeń salach.

Udało nam się zachęcić do aktywności ruchowej setki kobiet.

Stopniowo zaczęliśmy jednak ograniczać ilość stacjonarnych zajęć w sali, na rzecz wyjazdowych pobytów dla zdrowia i urody, ze znaczną przewagą treningów na dworze.

Obecnie naszym głównym celem jest pokazywanie roli i znaczenia ćwiczeń w terenie - na powietrzu.

Maksymalnie zawęziliśmy liczbę godzin tradycyjnego usprawniania w sali, zostawiając jedynie zajęcia dla jednej grupy, która ćwiczy dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.

Wykonywanie ćwiczeń umila towarzysząca muzyka, dobrana specjalnie do rodzaju zajęć.

Aktualnie, ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i korekcyjnych odbywają się w poniedziałki i czwartki o godzinie 18,45 na osiedlu LSM, przy ulicy Wajdeloty 12.